Svetovanje in Inzeniring

Svetovanje in Inzeniring

Svetovanje in Inzeniring

Svetovanje in pomoč investitorjem pri realizaciji projekta – investicije od začetka ideje do uporabnega dovoljenja.

Celotnem spektru svoje dejavnosti nudimo svojim strankam strokovno pomoč ternasvete:
– Svetovanje s področja pridobivanja projektne dokumentacije
– Vodenje upravnih postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja
– Zakonodaja
– Energetsko svetovanje
– Gradbeni nadzor
– Strokovni nadzor
– Projektantski nadzor
– Pri izbiri materialov za gradnjo ali opremo
– Barvno svetovanje
– Svetovanje pri izboru izvajalcev za posamezna dela
– Preverjanje pravnega stanja nepremičnine
– Ogled nepremičnine
– Svetovanje pri določitvi cen nepremičnin

Share post: