Projektiranje

Projektiranje

Projektiranje

V podjetju izdelujemo vse vrste projektne dokumentacije:
– idejna zasnova (IZP)
– idejni projekt (IP)
– projekti za gradbeno dovoljenje (DGD)
– projekt za izvedbo (PZI)
– projekt izvedenih del (PID)
– projekt o obratovanju in vzdrževanju objekta (POV)
– projekti za adaptacijo in rekonstrukcijo
– projekte za legalizacijo objektov
– projekte za odstranitev oz. za rušenje objekta

Oblikovanje se pojavi tako pri zasnovi zunanje podobe kot interierja objekta. Spomočjo programske opreme lahko naredimo objekt popolnoma realen, uporabimo
vse predvidene materiale in ga tudi umestimo v predvideno lokacijo (fotomontaža). Pri zasnovi interierja se glede na dogovor lahko izdela oprema po želji, ki se jo
najprej izdela virtualno. Oblikovanje individualnih objektov je prilagojeno vsaki posamezni stranki in skupaj določimo nivo obdelave.

ARHITEKTURNO OBLIKUJEMO:

-individualne stanovanjske objekte,
-poslovne objekte,
-gostinske lokale,
-javne objekte,
-kmetijsko gospodarske objekte,
-počitniške objekte,
-pomožne objekte (garaže, drvarnice, lope,…)

Pri projektih za gradbeno dovoljenje v imenu naročnika pridobivamo tudi vsa potrebna soglasja in mnenja pristojnih organizacij. Pridobimo tudi geodetski posnetek
obravnavane parcele.

Za vsak objekt izdelamo elaborat gradbene fizike, ki obravnava vse vgrajene materiale. Preko naših zunanjih partnerjev pa uredimo še Načrt gradbenih konstrukcij, Načrt strojnih instalacij, Načrt elektro instalacij, vse komunalne priključke (elektro priključek, telefonski priključek, komunalni priključek, vodovodni priključek, plinski priključek,…), skratka vse kar je potrebno za pridobitev gradbenega dovoljenja in tudi same izvedbe gradnje.

 

Share post: